Welkom!


Stichting 't LEC heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling van leervoorwaarden en effectieve communicatie, in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  • Het geven van onderricht, zowel individueel als in groepsverband;
  • op sociaal, emotioneel en cognitief gebied voor wat betreft communicatie;
  • aan personen met leervoorwaarden-problemen op dyslectisch, psychosomatisch, schrijfpedagogisch aanverwant gebied;
  • het leiden van groepszittingen;
  • het bevorderen van en meewerken aan de ontwikkeling van de wetenschap op bovengenoemd gebied, waarbij inbegrepen het bevorderen van de uitbreiding van de kennis omtrent de oorzaak van bedoelde problemen en de wijze van behandelen van en omgaan met personen met bedoelde problemen;
  • voorts al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Het centrum creëert een voorwaarden scheppend klimaat voor de werk- en leeromgeving. Hierdoor krijgen de cliënten de mogelijkheden aangereikt om hun eigen ontwikkeling en groei vorm te geven op het gebied van communicatie en kennis-voorwaarden, zodat 'ziekten' op de hierboven beschreven gebieden voorkomen kunnen worden.

De stichting draagt zowel een preventieve als een probleemoplossende structuur uit, en hoopt zodoende de mens in zijn totaliteit te ondersteunen.

We bieden met ons team een gevarieerd programma met activiteiten aan dat zoveel mogelijk recht doet aan deze doelstelling. Wilt u meer weten, kijk dan via het menu (links of ☰) voor meer informatie, of klik hier voor het laatste nieuws. Wij hopen u graag in onze praktijk te ontmoeten, en nemen u graag mee in de activiteiten die op stapel staan!

Kijk hier voor het laatste nieuws.