't LEC


Het LEC is een stichting met de volgende doelen:
 1. De stichting heeft ten doel de bevordering van de ontwikkeling van leervoorwaarden en effectieve communicatie, in de ruimste zin des woords.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  • Het geven van onderricht, zowel individueel als in groepsverband;
  • op sociaal, emotioneel en cognitief gebied voor wat betreft communicatie;
  • aan personen met leervoorwaarden-problemen op dyslectisch, psychosomatisch, schrijfpedagogisch  aanverwant gebied;
  • het leiden van groepszittingen;
  • het bevorderen van en meewerken aan de ontwikkeling van de wetenschap op bovengenoemd gebied, waarbij inbegrepen het bevorderen van de uitbreiding van de kennis omtrent de oorzaak van bedoelde problemen en de wijze van behandelen van en omgaan met personen met bedoelde problemen
  • voorts al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De mens en zijn leefomgeving zijn de laatste jaren van zeer gestructureerd in een meer open en complexe leefsituatie terecht gekomen. Alles dat vaststond aan waarden en normen heeft in de zestiger jaren een geweldige ommezwaai gemaakt. Niet alleen op het mentale en psychische vlak ontstonden hierdoor problemen, maar ook, als gevolg daarvan, op fysiek en emotioneel vlak. Zekerheden die opnieuw door jongvolwassenen getoetst moesten worden om zichzelf vertrouwen te geven waren niet optimaal aanwezig.

De toenemende ontwikkelingen op technologisch gebied zorgen ervoor dat de tijd die nodig is om deze vaardigheden op een andere manier te verwerven onvoldoende blijkt. Leerprestaties konden en kunnen niet omgezet worden in praktische leefvormen. De stress die hieruit ontstaat zorgt voor onvrede, niet alleen op bovengenoemde vlakken, maar zeker ook op het gebied van communicatie tussen mensen onderling.
Zo wenst ieder individu zich gelukt, dus gelukkig, te voelen en zoekt gelijkgestemden om dit te leren. Tijdelijk kan men zichzelf helpen door dit via boeken en zelfeducatie op te doen. Toetsing blijft echter een belangrijke voorwaarde.

In de ontwikkelingspsychologie zijn tal van voorbeelden te noemen waardoor de mens verstoord raakt, met name als niet in de basisbehoefte is voorzien. Voeding, veiligheid, geborgenheid en het hebben van relaties en werk zijn voorwaarden om de groei op zowel psychisch als emotioneel, mentaal en fysiek vlak te garanderen.

Als de fysieke structuur uiteindelijk signalen gaat afgeven, is de psyche al verstoord waardoor er biochemische reacties in het lichaam ontstaan, en dit gaat disfunctioneren. Dit kan zowel door ziekte als door gedragsproblematiek tot uitdrukking komen. Dit betekent dat naast de reguliere geneeskunde de hierboven beschreven holistische zienswijze een belangrijke rol speelt in het stressregulerende vermogen van de mens, en bij het defuseren van psychosomatische klachten die de mens opbouwt tijdens zijn groei en ontwikkeling.

Het centrum

Het centrum creëert een voorwaarden scheppend klimaat voor de werk- en leeromgeving. Hierdoor krijgen de cliënten de mogelijkheden aangereikt om hun eigen ontwikkeling en groei vorm te geven op het gebied van communicatie en kennis-voorwaarden, zodat 'ziekten' op de vier hierboven beschreven gebieden voorkomen kunnen worden.

De stichting die hiervoor in het leven is geroepen draagt zowel een preventieve als een probleemoplossende structuur uit, en hoopt zodoende de mens in zijn totaliteit te ondersteunen.