Posts

Stichting 't Lec geopend.

Graag telefonisch contact opnemen voor u ons een bezoek brengt.

Triage 't Lec in kader van infectiepreventie Covid 19,
max. 2 personen tijdens uw bezoek.

Wij gaan uit van uw begrip.
Met vriendelijke groet,

Stichting 't Lec.Informatie rondom corona virus

Als Stichting 't Lec zijn wij nog even gesloten.
In de tweede week van juni hoort u meer van ons.

Een goede tijd toegewenst namens 't Lec team.

't Lec tijdelijk gesloten

Vanwege het coronavirus is 't Lec voor onbepaalde tijd gesloten.

Zodra duidelijk is wanneer 't Lec weer open gaat zal dat op deze website gepubliceerd worden.

Met vriendelijke groet,
Stichting 't Lec

Nieuwsbrief 2020

Wezenlijk durven Zijn
Uw wezen zo slim
Past zich aan aan de tijd
Heeft uw brein en uw geest nodig
Uw hart verbonden met uw ziel
Vraagt de geest als non-verbale schakel
U te dienen

Het wezen heeft de durf nodig
Van uw Zijn, van uw lichaam
Om zo te horen en te voelen
Wat deze verbinding in uzelf,
u te vertellen heeft

Hoor in vreugde, voel in vrede
Geniet in stilte
Van deze nieuwe tijd


George

Wezenlijk durven Zijn!Een groot aantal mensen heeft grote behoefte om wezenlijk te durven Zijn. Op dit moment lijkt het wel of iedereen zeer oppervlakkig bezig moet zijn! Het lijkt alsof wij daarmee het wezenlijke Zelf tot rust kunnen brengen zodat dat, wat juist het wezenlijke Zelf beweegt, niet hoeft te worden verstaan. Maar in deze tijd, waarin de nieuwe verbindingen tot stand moeten komen, is het juist van groot belang dat de mens zijn innerlijk Zijn durft te ervaren. Het luisteren naar de interne dialoog die u met uzelf voert, hier ontbreekt het vaak aan, zal u wijzen wat te doen. De tijd maar …

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe website van Stichting 't LEC! Deze website past zich aan het scherm aan waarmee een bezoeker de website bekijkt. Dat betekent dat de site geschikt is voor gebruik op PC's, laptops, tablets en smartphones.

Veel plezier bij het gebruik van deze site!

Nieuwsbrief 2019

Liefdevol Leven
Een pluim gegeven,
door uzelf aan uzelf
Hoe vaak komt het voor!

Kritiek en ongeduld
Gegeven aan uzelf,
hoe vaak komt het voor!

Leven is liefde
is bewust kijken
is bewust durven zien!

Maak leerbaar en wetend
Eerbied onbenoembaar
Respect benoembaar

Gratie durf gratie te geven
aan een ieder maar
vooral aan uzelf

Liefdevol, liefdevol


Elizabeth

Liefdevol levenAls u op dit moment om u heen kijkt, lijkt het wel of het woord liefde vervangen is door “houden van”, in die zin dat het lijkt alsof men niet in staat is te delen, niet te delen in materie maar ook niet te delen of weinig te delen van het mentaal bewustzijn. Houden van in die zin betekent dat het ego een grote rol speelt, het aardse ego. Ik wil het graag allemaal op mijn voorwaarden en mijn visie is toch eigenlijk de enige optie. Dit is wat u in de buitenwereld toch veel tegenkomt, waar u mee moet dealen en waar u, die vanuit een andere perceptie denkt en kijkt handen en voeten aan moet geven. Soms tegen wil en dank, …

Mededogen

Het “zien” en “voelen” van vraag en aanbod
Het onderscheiden van nodig zijn of willen
Het dienen of bedienen
Maakt van gebruikers misbruikers

Word je bewust van kwaliteiten
Geef ruimte aan wat je wenst te doen
Zodat inzicht je de weg wijst
En je trouw blijft aan je doel

Ook mededogen is een middel
Dat de mens in wording dient
En erkent wordt door diegene 
Die het goede er in ziet

Dan wordt mededogen aangevuld met mildheid
Kijken wij in liefde toe
Hoe door kennis en door wijsheid
Licht ontstaat in harmonie

Emmanuel


Mededogen Mededogen en mildheid zijn twee bijzondere woorden met verschillende betekenissen. Mildheid ontwikkelt zich met de jaren des onderscheids. Mededogen is een innerlijke attitude waarmee je wordt geboren en is een eigenschap die je vaak duur kan komen te staan. Zeker wanneer je in je goedgelovigheid uitgaat van je eigen spiegel weerkaatst op en in het gelaat van de ander alsmede het meeliften op jouw energie. Dit betekent wanneer de ander hoort tot de categorie gebruikers, je je uit…

U heeft een keuze!

U heeft een keuze!
Uit te stijgen boven de pijn van het zijn
Deel uw leven, stem af en hoor!
Raad zal uw deel zijn, gegoten in uw hart

Keren en transformeren, maak het uw hobby
Zodat inzicht en voorzicht uw afstemming zijn
Keuze, dan kunt u haar maken!
En leeft u in vrijheid onder alle omstandigheden


Maria


Je kunnen inleven in de ander vraagt moed, vraagt geduld, vraagt durven horen wat er gehoord moet worden, zodat je jezelf kunt verstaan! Wanneer je van je eigen visie uitgaat en hiervanuit hoort kun je de intrinsieke boodschap niet verstaan! Je zet je eigen visie of mening als opstakel in het gesprek, dat is voor beide partijen onprettig. De uitkomst is dat de empathie is weggebleven. Vrij en onbevangen luisteren nogmaals vraagt geduld, vraagt stilte in het brein en stilte in je hart. Dit blanco luisteren geeft ruimte omdat het geen oordeel inhoud, je deelt het oor. Het geeft verder ruimte om daarmee je eigen visie uit te breiden of te versterken, misschien wel te veranderen. Als we dit zo…

Breuklijnen

Geschiedenis brengt verbinding
Verleden, heden en toekomst 
Geschiedenis laat zien 
Ontwikkelingen hebben plaats

Bewustzijn maakt bewust
Een hoger doel verlicht
Transparantie in gedrag zichtbaar
Het beeld verandert

Het brein bewust milder
Het denken geschiedenis
Word vrij 
Inzicht verliest zijn drama

Overtuigingen schonen zich
Leven wordt lichter
Haar omvang neemt toe
Haar grootsheid draagt u, 

U doorziet uw leven


Sai Baba


Een nieuwe orde, een nieuw geluid. Niet alleen de materiĆ«le crisis is bijna ten einde, ook de daaraan gekoppelde geestelijke crisis is praktisch voorbij. Doordat de materie op een andere manier moest worden bezien kreeg het ook een andere dimensie. De mens heeft het begrip duurzaamheid vanuit een ander perspectief leren zien. Diepere intenties spelen een belangrijke rol. In het collectief onderbewuste borrelen zaken op, worden onderzocht, getoetst en bespreekbaar gemaakt. Een aantal zaken zijn niet langer acceptabel binnen omgangsvormen en communicatie. De nieuwe mens, met een goud…

Basis

Leven in crisis
kan leven in angst zijn
Leven in crisis
kan inzicht en rijkdom geven

Leven in crisis
vraagt verheldering en confrontatie
Vraagt inzicht en mededogen
Vraagt wijsheid in eigen wijsheid

Van harte welkom dit jaar
U zult dit alles tegenkomen
De “al-les” zorgt voor u
u bent niet alleen

Wij staan achter u
Een gezegend jaar
De wens voor u
is de wens die u spiegelt


Emmanuel