U heeft een keuze!

U heeft een keuze!
Uit te stijgen boven de pijn van het zijn
Deel uw leven, stem af en hoor!
Raad zal uw deel zijn, gegoten in uw hart

Keren en transformeren, maak het uw hobby
Zodat inzicht en voorzicht uw afstemming zijn
Keuze, dan kunt u haar maken!
En leeft u in vrijheid onder alle omstandigheden


Maria


Je kunnen inleven in de ander vraagt moed, vraagt geduld, vraagt durven horen wat er gehoord moet worden, zodat je jezelf kunt verstaan! Wanneer je van je eigen visie uitgaat en hiervanuit hoort kun je de intrinsieke boodschap niet verstaan! Je zet je eigen visie of mening als opstakel in het gesprek, dat is voor beide partijen onprettig. De uitkomst is dat de empathie is weggebleven. Vrij en onbevangen luisteren nogmaals vraagt geduld, vraagt stilte in het brein en stilte in je hart. Dit blanco luisteren geeft ruimte omdat het geen oordeel inhoud, je deelt het oor. Het geeft verder ruimte om daarmee je eigen visie uit te breiden of te versterken, misschien wel te veranderen. Als we dit zouden kunnen realiseren zou er zoveel meer compassie in de wereld zijn. Compassie voor onszelf en zal er vanuit het hart gesproken worden. Wanneer het “ik begrip” zich verder ontwikkelt, er een gezonde vorm van ego├»sme ontstaat, zal er onvoorwaardelijk meer energie vrijkomen om met eerbied met onszelf om te gaan. U de ring van waarde om uzelf heen kan zetten, u verwacht immers niet per definitie meer de waardering van de ander te ontvangen. Werk met respect, altijd grijpbaar, altijd uitvoerbaar en zeker wanneer u met uzelf traint om geluk in te ademen en vreugde, let op, na een tijdje voelt u dat u lichter wordt, zelfs in deze roerige tijd waarin het “meesterplan” zich ontvouwt met uw hulp, zo broodnodig! De aarde is toe aan nieuw voedsel voor de geest, het lichaam en de ziel.