Breuklijnen

Geschiedenis brengt verbinding
Verleden, heden en toekomst 
Geschiedenis laat zien 
Ontwikkelingen hebben plaats

Bewustzijn maakt bewust
Een hoger doel verlicht
Transparantie in gedrag zichtbaar
Het beeld verandert

Het brein bewust milder
Het denken geschiedenis
Word vrij 
Inzicht verliest zijn drama

Overtuigingen schonen zich
Leven wordt lichter
Haar omvang neemt toe
Haar grootsheid draagt u, 

U doorziet uw leven


Sai Baba


Een nieuwe orde, een nieuw geluid. Niet alleen de materiële crisis is bijna ten einde, ook de daaraan gekoppelde geestelijke crisis is praktisch voorbij. Doordat de materie op een andere manier moest worden bezien kreeg het ook een andere dimensie. De mens heeft het begrip duurzaamheid vanuit een ander perspectief leren zien. Diepere intenties spelen een belangrijke rol. In het collectief onderbewuste borrelen zaken op, worden onderzocht, getoetst en bespreekbaar gemaakt. Een aantal zaken zijn niet langer acceptabel binnen omgangsvormen en communicatie. De nieuwe mens, met een gouden hart van keuzes wordt gespiegeld door de kennis van weleer, zodat het weten het interne weten, een nieuwe dimensie krijgt. De jongste kinderen dragen dit al in zich en zij zijn onze leermeesters. Wanneer wij de moed hebben om ons door hen te laten aansturen en zij van ons begrip en opvoeding terug mogen verlangen, hebben we ons doel bereikt. Een nieuw jaar ligt voor ons, een nieuw jaar waarin geschiedenis een belangrijke rol gaat spelen. De geestelijke geschiedenis wel te verstaan. Transparantie, autonomie en een gezond democratisch gedrag in uzelf naar uzelf en naar anderen zullen we dit jaar als thema delen. Wij hopen u allen weer te zien en wensen u een jaar vol licht toe. Dank u en tot gauw!