Basis

Leven in crisis
kan leven in angst zijn
Leven in crisis
kan inzicht en rijkdom geven

Leven in crisis
vraagt verheldering en confrontatie
Vraagt inzicht en mededogen
Vraagt wijsheid in eigen wijsheid

Van harte welkom dit jaar
U zult dit alles tegenkomen
De “al-les” zorgt voor u
u bent niet alleen

Wij staan achter u
Een gezegend jaar
De wens voor u
is de wens die u spiegelt


Emmanuel